Reductie kabelprijzen en kortingen kabelfabrikanten, per 1 april

31 maart 2022

Per 1 april 2022


Nagenoeg alle brutoprijzen en kortingen van de meeste kabelfabrikanten zijn fors gereduceerd.

De afgelopen jaren zijn de prijzen en kortingen voor kabel steeds verder omhoog gegaan. De kabelleveranciers hebben dit teruggebracht naar een realistischer prijssysteem. Om dit te realiseren zijn de brutoprijzen en dus ook de kortingen verlaagd. Er zijn ook type kabels en artikelgroepen die niet zijn aangepast.

Voor u verandert er niets! De nettoprijzen blijven verhoudingsgewijs gelijk!

Hoewel FDL deze ingrijpende prijswijziging goed heeft voorbereid, kan het zijn dat er aanpassingen niet goed doorgevoerd zijn. FDL zal dit dan herstellen, dit kan gunstig of ongunstige uitvallen. 


Wij hebben de prijzen en conditiebestanden voor u aangepast.
Uw nieuwe conditiebestand is te downloaden in de FDL webshop onder 'downloads'. 


                                                                            
Terug
^

artikelen geselecteerd