Subsidie voor sportclubs

Subsidie voor sportclubs

20 maart 2020

Sportclubs hebben in 2020 al 8 miljoen euro subsidie aangevraagd voor led-verlichting en zonnepanelen via de regeling ‘stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’. Er is 87 miljoen euro beschikbaar.

De regeling subsidieert 20 procent van de kosten van de activiteiten, inclusief btw. Per organisatie geldt een maximumsubsidiebedrag van 2,5 miljoen euro subsidie per kalenderjaar. Een sportclub mag meerdere aanvragen indienen.

87 miljoen euro
Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10 procent van de kosten, inclusief btw.

In 2020 is er geen 80 maar 87 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling. Dit ondanks dat de regeling vorig jaar niet uitgeput raakte. Per 1 januari zijn er nog aanvraagd wijzigingen doorgevoerd. Bij subsidieaanvragen voor activiteiten die nog niet zijn opgestart, ontvangen sportclubs voortaan bijvoorbeeld 80 procent van het toegekende bedrag vooraf, en 20 procent na afronding van het project.

10 procent extra voor led
Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10 procent van de kosten, inclusief btw.

Als er bijvoorbeeld een lichtmast voor veldverlichting vervangen moet worden, komen de aanschaf van materialen en kosten van arbeid in aanmerking voor deze regeling. De standaardsubsidie is 20 procent, maar led-verlichting die voldoet aan de voorwaarden wordt in 2020 voor 30 procent gesubsidieerd.

Bron: LED Magazine
 

FDL en sportveldverlichting

Voor sportveldverlichting of verlichting voor sportaccomodaties kunt u terecht bij FDL. FDL heeft veel expertise hierin, van zwembadverlichting  tot sportveldverlichting en het aansturen van al deze verlichting. Denkt u aan het verledden van uw sportaccomodatie vraag dan advies aan bij FDL. Bel 058-2881995 of mail naar licht@fdl.nl

 

Terug
^

artikelen geselecteerd