Coronavirus en doorwerken

Coronavirus en doorwerken

1 april 2020

Protocol geïnitieerd door Bouwen Nederland en Techniek Nederland

Elektrotechnische installateurs kunnen dankzij het protocol ‘Veilig samen doorwerken’ led-verlichting blijven monteren. De Rijksoverheid heeft het protocol gemaakt in antwoord op de uitbraak van het COVID-19-virus.

Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het wordt ondersteund door de koepel voor woningcorporaties Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en de Woonbond.

Gedragsregels
De belangrijkste punten uit het protocol zijn: ga zoveel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine, vaste teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand; ook bij overleg en eten in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. 

Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid. De gedragsregels worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd.

In overleg
De bij het protocol betrokken partijen vinden dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat de bouwsector stilvalt. Daarom is er de komende periode intensief overleg met opdrachtgevers, corporaties en netbeheerders om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen. Naast het door laten gaan van lopende projecten en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel. Het Rijk en de bouw- en technieksector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werken aan de woningbouw- en verduurzamingsopgave doorgaat. Ook wordt bekeken of renovatie- onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.

Bron: Ledmagazine

Terug
^

artikelen geselecteerd