ROOKMELDERS

ROOKMELDERS

15 september 2021

Wetswijziging per 1 juli 2022 van kracht!

In alle huizen verplicht

Deze verplichting geldt voor iedere woning en iedere verdieping en gaat in per 1 juli 2022. Welke regels gelden er precies voor bestaande woningen? Zijn die regels hetzelfde of anders dan voor nieuwbouw?  

U KUNT NIET MEER WACHTEN

Adviseer uw klanten nu al gecertificeerde rookmelders aan te schaffen en profiteer daarbij van deze actie. De regels voor nieuwbouw

Er zijn verschillende wetten en regels als het gaat om brandveiligheid. Voor gebouwen zonder woonfunctie als kantoorpanden, ziekenhuizen en bijvoorbeeld winkelpanden gelden andere regels dan voor woningen. Voor nieuwbouwwoningen refereert het bouwbesluit naar de NEN2555.

 

Binnen deze norm zijn er, als het gaat om rookmelders, sinds 2003 diverse regels voor nieuwbouwwoningen. Rookmelders moeten altijd op het lichtnet aangesloten zijn en een backup-batterij hebben. Ook is bepaald waar de rookmelders moeten hangen en waar niet,hoeveel cm moeten ze bijvoorbeeld van de wand afkomen en op welke plekken beïnvloeden luchtstromingen de werking van een melder.  Dit zijn de projecteringseisen.

 

Ook moeten rookmelders in nieuwbouwwoningen aan bepaalde geluidsnormen voldoen. Zo moeten rookmelders in elke ruimte een minimumaantal decibel bereiken. 

 

Regels voor bestaande bouw

De nieuwe regels voor bestaande bouw gaan zoals gezegd per 1 juli 2022 in. In de praktijk komen de wijzigingen erop neer dat iedere bouwlaag vanaf dat moment een rookmelder moet hebben. Daarnaast moeten de rookmelders die je ophangt aan een bepaalde kwaliteitseis voldoen. Daarbij wordt uitgegaan van de Europese norm EN14604.

 

Anders dan bij nieuwbouw hoeven de rookmelders in bestaande bouw niet 230V gevoed te zijn. Batterijgevoede melders volstaan ook. Om aan de wet te voldoen, kunnen installateurs kiezen voor een melder met een  alkalinebatterij of een 10-jaars lithiumbatterij. De nieuwe regels voor bestaande bouw zeggen – in tegenstelling tot de regels voor nieuwbouw – niets over waar je de melders op moet hangen. Ook zeggen de regels niets over het wel of niet koppelen van melders. Advies is om dezelfde regels die voor nieuwbouw gelden ook voor bestaande bouw te hanteren. Dat betekent, plaatsen op minimaal 50cm van de wand, niet vlak bij keuken, badkamer en niet in trapgat.

 

Wees voorbereid en neem altijd rookmelders mee naar een opdracht zodat een klant direct geinformeerd kan worden en er rookmelders geplaatst kunnen worden.  


Bron: Hemmink

 

 

Terug
^

artikelen geselecteerd