DISCLAIMER
  • Door FDL Elektrotechnische groothandel BV (hierna te noemen FDL) per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. FDL staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • Deze website kan links bevatten naar niet FDL-sites. FDL is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
  • De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan FDL. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.
  • Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.
  • FDL doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garantie t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie.
  • Van toepassing op de producten in onze webwinkel zijn onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Leveringen zijn mogelijk op werkdagen uitgezonderd van nationale feestdagen.
^

artikelen geselecteerd